Henk Otte

Henk Otte

Orde van dienst

In de 16e eeuw vindt in West Europa de reformatie plaats, een beweging die de katholieke kerk hervormt. De gereformeerde kerk die hieruit voortkomt houdt vast aan sobere tradities, rituelen en dogma’s. Het heeft zich ontwikkeld tot een instituut dat geloof religie maakt. En bepaalt hoe het christendom beleefd moet worden.

In dit project maak ik een film, opgebouwd uit internet-uitzendingen van kerkdiensten. Ik laat gebeurtenissen uit deze kerkdiensten naast elkaar afspelen zodat negen weken kerkelijk zichtbaar wordt. In deze film probeer ik inzicht te geven in wat de waarden van de rituelen en uiterlijkheden in de reformatorische kerk inhouden. Naast deze film maak ik een fotografisch document waarin ik de organisatie van de kerk laat zien.
www.henkotte.nl