Joost Koskamp

Joost Koskamp

Automaton

De westerse mens wordt gestuurd door de hedendaagse media en technologie. Technologische systemen worden ontwikkeld om chaos tegen te gaan en bepalen hoe wij functioneren in een gehaaste maatschappij. We bewegen ons binnen een stramien van ritme en tijd, waarin alles voorspelbaar is. De mens wordt gevormd door deze systemen en ons bioritme past zich aan aan het ritme hiervan. Automaton geeft een beeld van de mens binnen deze systemen.