PERSBERICHT

Als vierdejaars studenten fotografie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag organiseren wij de eindexamen-expositie ‘nu’.

Hier tonen wij ons laatste werk uit de academietijd en ons eerste werk voor de buitenwereld. De expositie is een verzameling van alle hedendaagse vormen van fotografie en tegelijkertijd een momentopname in onze ontwikkeling.

Fotografie als medium is aan het veranderen. De toekomst is onzeker. Vragen over de rol van de fotograaf en het effect van beeld in de huidige, door beelden overspoelde, maatschappij,  hebben er  voor gezorgd dat fotografen hun eigen vak zijn gaan herevalueren.

Verschillende grote exposities zijn al op poten gezet om de ontwikkelingen in de fotografie te duiden. Regelmatig worden er debatten georganiseerd waar fotografen uit verschillende disciplines samen komen om te bespreken hoe het verder moet.

Een helder antwoord op die vraag is hier niet uit voort gekomen. Ook wij pretenderen niet het antwoord te hebben. Wij zijn enkel een product van deze tijd, een nieuwe lichting fotografen die, bewust van de veranderingen en problemen van nu, het werkveld betreden.

Graag nodigen wij iedereen uit om te komen kijken door onze ogen.

Los van wat er geweest is en zal komen, tonen wij nu.

‘noot voor de redactie’

Voor aanvullende informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met

Niels Blekemolen.
E-mail: pr.nu2012@gmail.com

Eindexamen/fotografie/2012/KABK
nu 1 juli – 7 juli 2012
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag