Piet Janssens

Piet Janssens

Dagboek van een papieren krijger

Dit eindwerk is een visueel onderzoek naar Brussel als Europese hoofdstad. Dit onderzoek wil ik definieren als een subjectief onderzoek. Je kunt de identiteit van de stad immers niet los zien van diegene die deze identiteit verwoordt.

Papieren Krijgers? Waarschijnlijk hebt u er nog nooit van gehoord, maar ze bestaan! Duizenden, tienduizenden zelfs. Ze hielden zich tot voor kort op in het gesloten gemeenschapsleven van de hoofdstad van de Europese Unie.

In deze tentoonstelling, onder impuls van Piet Janssens, stelt één van hen zijn dagboek open voor het publiek en wordt u ingeleid in de rituelen van de Papieren Krijger.

Is Brussel een waarlijk Europa in het klein, zoals in de media doorgaans wordt aangenomen?

http://papierenkrijger.wordpress.com/