Sander Marsman

Sander Marsman

Dianna

This series is about Dianna, who was born as Leonard. Until recently Dianna appeared secretly, and occasionally publicly, as a woman.
She has now made the decision to live her life exclusively as a lady. This body of work is about emerging from a double life.
It examines a person who is confronting the dichotomy between man and woman and the influence of fantasy and reality of shaping an identity.


Dit project gaat over Dianna die geboren is als Leonard. Niet al te lang geleden verscheen Dianna alleen in het geheim en heel af en toe in het openbaar als vrouw.
Ze heeft nu de beslissing genomen om alleen nog exclusief als ‘dame’ door het leven te gaan. Dit werk gaat over het ontsnappen van een dubbel leven.
Het is een onderzoek naar een persoon die de confrontatie met de tweedeling aan gaat tussen man en vrouw en het laat zien hoe fantasie en realiteit invloed hebben op het ontstaan van een identiteit.

www.sandermarsman.com