Teun Vonk

Teun Vonk

Alsof we een organisch geheel zijn volgen we elkaar in grote lijnen.
In samenhang zijn we meer dan de som van de delen. Daarvoor leveren we in op individuele basis, maar bevredigen we onze basisbehoefte tot vereniging. Dat levert een interessante spanning op en dat spanningsveld van menselijke interactie bestudeer ik visueel in mijn werk.
www.teunvonk.nl