Wendy Oakes

Wendy Oakes

DreamKing

We may not have control over reality, but we do have the power to alter our perception of it. That’s where we find the freedom to create our own world. But with what effect?

The short documentary ‘DreamKing’ is about a man who dreams of power, money, status, beauty and allure. For a brief moment he can live this dream. Reality and fiction – where does one end, and the other begin?


We hebben misschien geen controle over de wereld, maar wél over onze perceptie ervan.
Zo zijn we vrij om een eigen wereld te creëren. Maar wat brengt die vrijheid ons? 

De korte documentaire ‘DreamKing” gaat over een man die droomt van macht, geld, status,
schoonheid en allure. Even lukt het hem zijn droom uit te leven in een fantastisch spel.
Werkelijkheid en fantasie – waar gaat het een in het ander over? 


www.wendyoakes.com